Na pravom si mestu

Vaše poverenje je naš uspeh!

Zato, hajde zajedno brzim, sigurnim i lakim koracima do vozačke dozvole.

Prolaznost naših kandidata: +92%

Kako počinjemo?

B kategorija

Upis

Koji su uslovi?

Kandidati mogu pristupiti obuci za B kategoriju pod sledećim uslovima:
- da je kandidat navršio 16 godina
- da kandidat poseduje važeću ličnu kartu

Teorija

Teorijska obuka i teorijski ispit

Teorijska obuka B kategorije je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima. Nastava i polaganje teorijskog ispita za B kategoriju se obavlja u prostorijama auto škole Atrium Cars.

Lekarsko i prva pomoć

Nakon položenog teorijskog ispita

Pre pristupanja praktičnoj obuci, kandidat mora imati lekarsko uverenja ne starije je od 6 meseci, kao i potvrdu o prisutnosti obuke za prvu pomoć.

Vožnja

Praktična obuka i praktični ispit

Praktična obuka se sastoji iz poligonskih vežbi (na uređenom parkingu kod Hale Jezero) i vožnje u saobraćaju u trajanju od 40 časova. Nakon praktične obuke sledi ocenjivanje vozačkih sposobnosti kandidata. Ispitnu komisiju čine dva ispitivača, jedan ispitivač MUP-a, a drugi ispitivač iz auto škole.