+381 65 999 60 40 info@atriumcars.rs

REGISTRACIJA VOZILA

Proverite ispravnost Vašeg vozila i izvršite kompletnu registraciju i to SVE NA JEDNOM MESTU!

Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

Trajne tablice i saobraćajna dozvola

Od 1. januara 2020. g. tablice i saobraćajna dozvola više nemaju rok važenja.

 1. godine rok važenja tablica bio je 7 godina, 2018. g. produžen je na 9 godina, a od 1. januara 2020. g. potpuno je ukinut rok važenja tablica.

Međutim, iako je proglašeno da se tablice neće menjati nakon isteka njihovog roka, ovo pravilo ne važi baš za sve vlasnike vozila. Problematična slova na registarskim oznakama i dalje moraju biti zamenjena i zbog toga će ove tablice ipak morati da se zamene novim.

Kakva je procedura za dobijanje trajnih tablica i saobraćajnih dozvola?

Procedura zavisi od toga kakve registarske oznake imate. Možda ćete menjati samo saobraćajnu dozvolu, a možda i saobraćajnu dozvolu i tablice, a zamena će se obavljati nakon isteka tog roka (koji je upisan na poleđini saobraćajne dozvole pod slovom H), prilikom registracije vozila.

Zamena saobraćajnih dozvola

Sama saobraćajna dozvola nikad nije ni imala rok važenja. Ovaj rok zapravo se odnosio na registarske tablice i sa njegovim istekom, one su morale biti zamenjene novim. Pošto su registarske oznake podatak koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu, nove registarske tablice zahtevaju izradu i nove saobraćajne dozvole sa tačnim podacima o registarskim oznakama (isto kao što i promena prezimena ili adrese prebivališta zahteva izradu nove saobraćajne dozvole).

Zato saobraćajne dozvole koje su izdate pre 1. januara 2020. g. i u kojima je upisan rok važenja tablica, nakon datuma njihovog isteka prilikom registracije vozila moraju biti zamenjene novim saobraćajnim dozvolama u kojima će biti upisan rok važenja do 9999. godine.

Kada podnesete zahtev, rok za izradu nove saobraćajne dozvole je 7-10 radnih dana što treba imati u vidu ako tada planirate da otputujete van zemlje. Moguća je izrada po hitnom postupku koja se doplaćuje još 5.000 dinara, a rok za izradu u tom slučaju je 2-3 radna dana.

Zamena tablica

Ako na tablicama imate problematična slova: Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W – moraćete da promenite i saobraćajnu dozvolu i tablice kada im istekne rok. Tek će nove tablice, bez spornih slova, biti trajne.

Osim u ovom slučaju, registarske tablice moraće da se menjaju kada usled dotrajalosti ili oštećenja postanu neupotrebljive, ako se izgube, ukradu ili budu uništene, kao i kada vozilo bude registrovano u drugom registarskom području. Uz ovo uvek će ići i izrada nove saobraćajne dozvole.

Šta sa dvojezičnom potvrdom?

Vlasnici vozila koji prethodnih godina nisu imali problematična slova, nisu bili u obavezi da menjaju tablice, već su umesto toga dobijali papirnu dvojezičnu potvrdu na kojoj je pisalo da je rok produžen sa 7 na 9 godina.

Oni će sada takođe morati da zamene staru saobraćajnu dozvolu kada istekne rok dvojezične potvrde, mada iz MUP-a preporučuju da to urade prilikom prve sledeće registracije, kako ne bi imali problema u slučaju odlaska u inostranstvo. Stare tablice se zadržavaju, jer ne sadrže problematična slova.

Dvojezične potvrde više se neće izdavati, jer neće biti potrebe.

Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

U našem objektu možete izvršiti kompletnu registraciju:

– putničkih automobila
– teretnih vozila

– laka priključna vozila
– motocikala i mopeda

Osim toga, u našoj kompaniji možete obaviti i sve ostale prateće usluge vezane za samu registraciju vozila.

Naši klijenti ne popunjavaju nijednu uplatnicu, ne moraju da idu u MUP, dobijaju podsetnik svake godine kada se bliži istek registracije, imaju mogućnost plaćanja na rate ili karticama

 

***Izdajemo registracione nalepnice, pa ne morate posebno odlaziti u MUP zbog toga.

***Registracija vozila važi godinu dana i možete je produžiti 30 dana pre i do 60 dana nakon njenog isteka.

Ako Vas zaustavi saobraćajna policija, kazna za vožnju sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok trajanja:
– za fizička lica: 5.000 din ako nije prošlo više od 30 dana, odnosno 10.000 din ako je prošlo više od 30 dana od datuma isteka;
– za pravna lica: 50.000-600.000 din;
– za preduzetnike: 50.000-500.000 din;

***Ukoliko registrujete Vaš automobil 60 dana nakon isteka prethodne registracije, bićete u obavezi da vratite stare tablice i platite izradu novih.

Ako Vas zaustavi saobraćajna policija, a niste vratili registarske tablice posle 60 dana od datuma isteka registracione nalepnice, predviđena kazna je 10.000-20.000 din.

Ako ste izgubili nalepnicu ili tablice, a niste to prijavili i saobraćajna policija Vas zaustavi, predviđena kazna je 10.000 din;

Kazna za vožnju bez registarskih tablica je 20.000-40.000 ili zatvor u trajanju do 30 dana;

Potrebna dokumenta za registraciju vozila:

Registracija vozila na fizičko lice:

 1. Lična karta
  2. Saobraćajna dozvola
  3. Prethodna polisa (opciono)

Registracija vozila na pravno lice:

 1. Saobraćajna dozvola
  2. Izvod iz APR
  2. Prethodna polisa (opciono)
  3. Pečat pravnog lica

Registracija vozila na lizing – Fizička lica:

1. Izvod iz APR-a lizing kuće
2. Lična karta
3. Saobraćajna dozvola
4. Prethodna polisa (opciono)
5. Ovlašćenje od lizing kuće za registraciju

Registracija vozila na lizing – Pravna lica:

 1. Izvod iz APR-a lizing kuće
  2. Izvod iz APR korisnika lizinga
  3. Pečat korisnika lizinga
  4. Ovlašćenje lizing kuće za registraciju
  5. Saobraćajna dozvola

Registracija taksi vozila:

 1. TAXI
  2. APR
  3. Rešenje sekreterijata o dozvoli za rad
  4. Prethodna polisa(opciono)
  5. Saobraćajna dozvola

Registracija na invalida:

 1. Dokaz da je osoba invalid (posebna potvrda na kojoj je naglašeno da je namenjena isključivo za registraciju vozila)
  2. Prethodna polisa(opciono)
  3. Saobraćajna dozvola
  4. Lična karta

Kada je blokirana registracija?

Do novembra 2016.g, vlasnici automobila nisu mogli da registruju svoje vozilo, dobiju vozačku dozvolu ili neki drugi dokument, ako nisu platili kazne na sve izrečene prekršaje koje su napravili. Međutim, ova odluka je proglašena protivustavnom i sada je ponovo moguće registrovati vozilo i pored neplaćenih kazni. Ipak, u nekim slučajevima i dalje ostaje mogućnost blokade registracije, npr. ako postoji zabrana od strane sudskog izvršitelja. U ovakvim slučajevima morate prvo otići u SUP da razrešite slučaj, pa tek onda možete registrovati auto.

Da li auto može da se vozi taj dan kad ističe registracija?

Možete voziti auto taj dan do 24h. Posle isteka registracije, vozilo ne sme učestvovati u saobraćaju. Da biste registrovali auto, morate proći tehnički pregled, a ako ste probili rok, to znači da ćete morati da kontaktirate šlep službu da odšlepa Vaše vozilo do tehničkog pregleda.

Registracija vozila nakon isteka

Ako je prošlo više od 60 dana od datuma isteka, vlasnik vozila je dužan da vrati tablice i napravi nove i novu saobraćajnu dozvolu. Ovaj trošak iznosi oko 5000 din. Naša kompanija  strogo vodi računa o ovome i obaveštava klijente da se bliži istek registracije, da ne bi imali dodatne troškove.
Ako nije prošlo više od 60 dana, sam proces registracije je isti kao i kod redovnog produženja registracije.

Zakazivanje tehničkog pregleda i registracije vozila

Kontakt podaci - Tehnički pregled