+381 65 999 60 40 info@atriumcars.rs

POLISA AUTOODGOVORNOSTI

Proverite ispravnost Vašeg vozila i izvršite kompletnu registraciju i to SVE NA JEDNOM MESTU!

Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

Koje štete pokriva polisom autoodgovornosti?

Polisa osiguranja od autoodgovornosti ne uključuje šteta na sopstvenom vozilu, koje pokriva kasko osiguranje.

Ukoliko pretrpite materijalnu ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

Šta znači bonus-malus?

Sistem bonus-malus predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti određenog vozila primenom odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik u definisanom prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja za to vozilo, a za koju je on odgovoran.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od AO, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

Malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu. Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

 

Vodite računa sa ne izgubite pravo iz polise autoodgovornosti

  • koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom
  • upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
  • ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
  • ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami
  • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
  • ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode ukoliko niste dali svoje lične i podatke o osiguranju
Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije vezane za polisu autoodgovornosti

Kontakt podaci - Tehnički pregled