+381 65 999 60 40 info@atriumcars.rs

OBAVEZNO OSIGURANJE PUTNIKA

Proverite ispravnost Vašeg vozila i izvršite kompletnu registraciju i to SVE NA JEDNOM MESTU!

Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

Ko ima obavezu da zaključi osiguranje putnika u javnom prevozu?

Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja dužni su da zaključe vlasnici autobusa, putničkih automobila kojima se obavlja taksi prevoz, rent-a-car vozila, svih vrsta plovnih objekata kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista, vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz i drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.

Ako nastane nezgoda u vozilu javnog prevoza, putnik (korisnik osiguranja), ima pravo na:

  • isplatu osigurane sume za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika kao posledice povrede u vozilu
  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio trajni invaliditet
  • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad

Koja je minimalna osigurana suma i premija osiguranja putnika u javnom prevozu?

  • smrt putnika | 8.000€
  • invaliditet | 16.000€
  • troškove lečenja i gubitak zarade | 4.000€

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu Osiguravača, propisane su Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Premija za obavezno osiguranje putnika u zavisi od broja registrovanih putnika kao i da li je u pitanju gradski, međugradski ili međunarodni prevoz.

 

OSIGURANJE OD AUTONEZGODE

Osiguranje od autonezgode pruža zaštitu svim licima koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu.

Polisa osiguranja auto nezgode ugovara se kao dobrovoljno osiguranje najčešće u paketu sa osiguranjem autoodgovornosti i kasko osiguranjem ili kao obavezno Osiguranje putnika u javnom prevozu koje je regulisano Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Osiguranje putnika u javnom prevozu

Koji rizici su pokriveni polisom dobrovoljnog osiguranja od auto nezgode?

  • smrt putnika nastala usled nezgode u vozilu
  • trajni nvaliditeta putnika kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu.

 

Tehnički pregled vozila - Atrium Cars

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije vezane za obavezno osiguranje putnika

Kontakt podaci - Tehnički pregled